Seminář na téma „Uzavírání (obchodních) smluv“ – 28. 5. 2019